Jen-tchaj

Text hesla

Jen-tchaj, Yantai — mesto vo východnej Číne v provincii Šan-tung na pobreží Pochajského zálivu (Žlté more) v severnej časti Šantunského polostrova; 1,072 mil. obyvateľov (2015), so svojím širším okolím predstavuje mesto na úrovni prefektúry; 7,064 mil. obyvateľov (2017). Priemysel hutnícky, strojársky (o. i. výroba dopravných prostriedkov a poľnohospodárskych strojov), chemický, potravinársky (konzerváreň), vinársky, tabakový. Ťažba železnej rudy. Významný rybársky prístav.

V západných prameňoch známe aj ako Č’–fu (Zhi-fu, anglicky Chefoo). Od 1861 tzv. otvorený prístav, v ktorom mohli na základe dohôd podpísaných po ópiových vojnách sídliť a obchodovať západné mocnosti. V Jen-tchaj bola 21. 8. 1876 medzi Spojeným kráľovstvom a Čínou podpísaná Č’–fuská dohoda (angl. Chefoo Convention), ktorá posilnila britské privilégiá v Číne.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 19. júla 2018.

Jen-tchaj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jen-tchaj