Jeghiše

Text hesla

Jeghiše, okolo 400 – 415 — okolo 470 – 480 — arménsky historik. O jeho živote sa nezachovali takmer žiadne hodnoverné údaje. Podľa tradície bol v mladosti vojakom a sekretárom V. Mamikonjana, veliteľa arménskych vojsk počas povstania Arménov proti sásánovskej Perzii (Iránu), s ktorým sa zúčastnil aj Avarajrskej bitky (451). Po Mamikonjanovej smrti (v bitke padol) Jeghiše vstúpil do kláštora, kde napísal historicko-vlastenecký spis O Vardanovi a arménskej vojne (Vasn Vardanaj jev Hajoc paterazmin), v ktorom opísal bitku i historické udalosti 428 – 465. Dielo, v ktorom oslávil hrdinov, mravnú krásu i šľachetnosť arménskych žien a hanobil zradcov, vyniká strhujúcim zobrazením bojov, básnickými lyrickými vsuvkami i originálnymi prirovnaniami a metaforami a v období národnostného útlaku sa stalo zdrojom sily a inšpirácie arménskeho národa. Zachovalo sa len v neskorších rukopisných odpisoch, od 18. stor. bolo vydané na viacerých miestach v arménčine (napr. 1764 a 1823 v Istanbule, od 1826 viackrát v kláštore mchitharistov na ostrove San Lazzaro pri Benátkach, 1865 v Jeruzaleme) i v prekladoch (napr. 1830 po anglicky, 1840 po taliansky, 1853 po rusky, 1869 po francúzsky.).

Zverejnené v novembri 2013.

Jeghiše [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jeghise