Jednota

Text hesla

Jednota — noviny Prvej katolíckej slovenskej jednoty v USA založené Š. Furdekom. Prvé číslo vyšlo 12. 5. 1891 v Clevelande (Oh.). Zodpovednými redaktormi boli napr. Š. Furdek, J. Hušek, F. A. Hrobak, Josef Charles Krajsa (*1917, †1998) a Anthony X. Sutherland (*1944), od 2010 Teresa Ivanec, redaktormi napr. novinári František Pucher (*1861, †1905), J. A. Ferienčík, Ján Stas (*1872, †1917), J. Porubský a J. Paučo. V súčasnosti Jednota vychádza ako dvojtýždenník v anglickom a slovenskom jazyku v rozsahu 24 strán.

Zverejnené v novembri 2013.

Jednota [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jednota-0