jednopruhová vozovka

Text hesla

jednopruhová vozovka — staršie, nepresné označenie cestnej komunikácie, ktorá obsahuje jeden jazdný pruh; zvyčajne je jednosmerná. Obojsmerná jednopruhová vozovka vyžaduje výhybne na vyhýbanie sa vozidiel. Slúži ako podružná komunikácia na sídliskách, v areáli priemyselných podnikov ap.

Zverejnené v novembri 2013.

Jednopruhová vozovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jednopruhova-vozovka