Jedermann

Text hesla

Jedermann [nem.] — stredoveká moralita o chamtivom boháčovi, po ktorého príde neočakávane smrť a on má predstúpiť pred Boží súd; známa najmä v nemeckom, anglickom a holandskom prostredí. Hlavná postava Jedermann (slov. Každý, Ktokoľvek; angl. Everyman; hol. Elckerlijc) personifikujúca morálnu hodnotu každého človeka, každej ľudskej duše, ktorú možno merať len podľa jeho dobrých skutkov, hľadá spoločníkov, ktorí by ho odprevadili do hrobu a na večnosť. Príbuzenstvo, Majetok, Krása, Sily, Priateľstvo i Zmysly ho však odmietnu odprevadiť, ochotné sú len Viera a Dobrý skutok.

Predpokladá sa, že tento typ moralít tematicky vychádzal z obľúbeného byzantského duchovného románu Barlaam a Joazaf (asi 7. stor.) alebo zo zbierky príbehov španielskeho spisovateľa Petra Alphonsiho Disciplina clericalis (medzi 1110 – 20). Dramatická postava Každého (Kohokoľvek) sa prvýkrát objavila v holandskej moralite Zrkadlo šťastia (Elckerlijc, aj Elckerlyc, okolo 1470) prisudzovanej Petrovi van Diest (*1451, †1507), resp. v najvýznamnejšej a najznámejšej anglickej moralite Everyman od neznámeho autora (s pôvodným názvom Výzva každému z nás, The Summoning of Everyman; koniec 15. stor., prvýkrát vytlačená 1509); dodnes sa polemizuje o tom, či bolo holandské Zrkadlo šťastia predlohou Everymana alebo naopak, prípadne či existovala neznáma spoločná predloha obidvoch moralít.

Začiatkom 20. stor. vznikla moderná nemecká adaptácia látky stredovekých moralít Jedermann, Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes (Každý/Ktokoľvek, Hra o umieraní bohatého muža) od H. von Hofmannsthala prvýkrát uvedená 1911 v Berlíne v réžii M. Reinhardta, od 1920 každoročne inscenovaná v Salzburgu na Salzburger Festspiele (k známym predstaviteľom postavy Jedermanna patrili napr. M. Schell, 1978 – 82, a K. M. Brandauer, 1983 – 89) i na ďalších miestach, napr. 1925 – 69 v nemeckom meste Schwäbisch Hall (Bádensko-Württembersko) a od 1987 na Jedermann-Festspiele v Berlíne.

Popis ilustrácie

Titulná strana pamfletu k predstaveniu hry Jedermann H. von Hofmannsthala, Salzburg, 1920

Zverejnené v novembri 2013.

Jedermann [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jedermann