jazyková kategória

Text hesla

jazyková kategória — trieda reprezentujúca najvyšší stupeň zovšeobecnenia v rámci jazykových štruktúr včlenených do opozičných vzťahov, resp. pojmy najvyššieho stupňa abstrakcie v danom výseku jazyka; základný organizačný činiteľ v jazyku. Napr. morfologickú kategóriu čísla (→ gramatické kategórie) pri substantívach reprezentuje trieda tvarov podstatných mien včlenených do opozície jednotné číslo – množné číslo, takže táto kategória je najvyššou abstrakciou v tejto oblasti jazyka.

Text hesla

jazyková kategória — trieda reprezentujúca najvyšší stupeň zovšeobecnenia v rámci jazykových štruktúr včlenených do opozičných vzťahov, resp. pojmy najvyššieho stupňa abstrakcie v danom výseku jazyka; základný organizačný činiteľ v jazyku. Napr. morfologickú kategóriu čísla (→ gramatické kategórie) pri substantívach reprezentuje trieda tvarov podstatných mien včlenených do opozície jednotné číslo – množné číslo, takže táto kategória je najvyššou abstrakciou v tejto oblasti jazyka.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyková kategória [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykova-kategoria