jazyk opisu dokumentu

Text hesla

jazyk opisu dokumentu, angl. Document Description Language — inform. jazyk na opis vlastností dokumentu používaný pri modelovaní a prístupe k informáciám v dokumente na abstraktnej úrovni, nezávislý od aplikácie alebo od systému, v ktorom sa dokument používa. Najznámejší jazyk opisu dokumentu je od 1986 všeobecný značkovací jazyk SGML (angl. Standard Generalized Markup Language) a jeho odvodené verzie (napr. HTML a XML).

Text hesla

jazyk opisu dokumentu, angl. Document Description Language — inform. jazyk na opis vlastností dokumentu používaný pri modelovaní a prístupe k informáciám v dokumente na abstraktnej úrovni, nezávislý od aplikácie alebo od systému, v ktorom sa dokument používa. Najznámejší jazyk opisu dokumentu je od 1986 všeobecný značkovací jazyk SGML (angl. Standard Generalized Markup Language) a jeho odvodené verzie (napr. HTML a XML).

Zverejnené v novembri 2013.

súvisiace heslá

citácia

Jazyk opisu dokumentu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazyk-opisu-dokumentu