jazyk jelení

Text hesla

jazyk jelení, Phyllitis scolopendrium, Scolopendrium officinarum, Asplenium scolopendrium, jelení jazyk celolistý — výtrusná cievnatá rastlina z oddelenia paprade (Monilophyta), rad leptosporangiátne paprade (Polypodiales), čeľaď slezinníkovité (→ papraďorasty). Trváca papraď, ktorej netypické nedelené listy s celistvým okrajom a na spodnej strane s podlhovastými kôpkami výtrusníc tvoria vejárovité, 50 – 60 cm vysoké ružice. Rastie na vápencovom podklade najmä vo vlhkých tienistých sutinových lesoch, v roklinách a na vlhkých skalných stenách; v záhradách sa pestuje ako okrasná rastlina.

Text hesla

jazyk jelení, Phyllitis scolopendrium, Scolopendrium officinarum, Asplenium scolopendrium, jelení jazyk celolistý — výtrusná cievnatá rastlina z oddelenia paprade (Monilophyta), rad leptosporangiátne paprade (Polypodiales), čeľaď slezinníkovité (→ papraďorasty). Trváca papraď, ktorej netypické nedelené listy s celistvým okrajom a na spodnej strane s podlhovastými kôpkami výtrusníc tvoria vejárovité, 50 – 60 cm vysoké ružice. Rastie na vápencovom podklade najmä vo vlhkých tienistých sutinových lesoch, v roklinách a na vlhkých skalných stenách; v záhradách sa pestuje ako okrasná rastlina.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyk jelení [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazyk-jeleni