jazyčník

Text hesla

jazyčník, Ligularia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Patria sem napr. chránený druh jazyčník sivý (Ligularia glauca) s vajcovitými celistvookrajovými listami, ktorý rastie najmä na Sibíri v oblasti Altaja až po Mongolsko, na Slovensku sa vyskytuje iba na vrchu Veľký Radzim pri obci Vyšná Slaná, a 1 – 1,5 m vysoký trváci druh jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica) so vzpriamenou nerozkonárenou stonkou, s veľkými prízemnými listami s trojuholníkovitou až srdcovitou čepeľou so zúbkatým okrajom a so žltými kvetmi usporiadanými v hustých úboroch s priemerom okolo 2 – 3 cm, ktoré tvoria vrcholový strapec, plod páperistá nažka; zvyčajne rastie na slatinných lúkach, prameniskách a v údoliach tokov (vyžaduje veľa vlahy, najmä vysokú hladinu spodnej vody) v strednej a vo východnej Európe, v Číne, Japonsku a na Sibíri, na Slovensku v Slovenskom raji, Nízkych Tatrách a na území Braniska; chránený európsky významný druh.

Text hesla

jazyčník, Ligularia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Patria sem napr. chránený druh jazyčník sivý (Ligularia glauca) s vajcovitými celistvookrajovými listami, ktorý rastie najmä na Sibíri v oblasti Altaja až po Mongolsko, na Slovensku sa vyskytuje iba na vrchu Veľký Radzim pri obci Vyšná Slaná, a 1 – 1,5 m vysoký trváci druh jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica) so vzpriamenou nerozkonárenou stonkou, s veľkými prízemnými listami s trojuholníkovitou až srdcovitou čepeľou so zúbkatým okrajom a so žltými kvetmi usporiadanými v hustých úboroch s priemerom okolo 2 – 3 cm, ktoré tvoria vrcholový strapec, plod páperistá nažka; zvyčajne rastie na slatinných lúkach, prameniskách a v údoliach tokov (vyžaduje veľa vlahy, najmä vysokú hladinu spodnej vody) v strednej a vo východnej Európe, v Číne, Japonsku a na Sibíri, na Slovensku v Slovenskom raji, Nízkych Tatrách a na území Braniska; chránený európsky významný druh.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyčník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazycnik