jazýčkové hudobné nástroje

Text hesla

jazýčkové hudobné nástroje — drevené dychové hudobné nástroje, pri ktorých vzniká tón pomocou jazýčka. Rozdeľujú sa na jednojazýčkové s jednoduchým jazýčkom (klarinet, saxofón, basetový roh, tárogató) a dvojjazýčkové s dvojitým jazýčkom (hoboj, anglický roh, fagot, kontrafagot).

Text hesla

jazýčkové hudobné nástroje — drevené dychové hudobné nástroje, pri ktorých vzniká tón pomocou jazýčka. Rozdeľujú sa na jednojazýčkové s jednoduchým jazýčkom (klarinet, saxofón, basetový roh, tárogató) a dvojjazýčkové s dvojitým jazýčkom (hoboj, anglický roh, fagot, kontrafagot).

Zverejnené v novembri 2013.

Jazýčkové hudobné nástroje [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazyckove-hudobne-nastroje