jazerné železné rudy

Text hesla

jazerné železné rudy — usadeniny jazier a močiarov tvorené hydratovanými oxidmi železa (najmä hematit a limonit). Vznikli bakteriálnymi, resp. biochemickými procesmi. Majú rôzne odtiene červenej až žltohnedej farby. V dôsledku premenlivého obsahu prímesí (ílové minerály, jemnozrnné piesčité sedimenty), ako aj nepravidelnej hrúbky majú len lokálny hospodársky význam. Vznikajú aj v súčasnosti (Škandinávia, najmä Fínsko).

Zverejnené v novembri 2013.

Jazerné železné rudy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazerne-zelezne-rudy