jazdný obrys

Text hesla

jazdný obrys — obrys kolmého priemetu dopravného prostriedku (vozidla) pri pohľade v smere jazdy. Vymedzuje sa ním bezkolízny prejazd po dopravnej ceste daného prejazdného profilu (železničné a cestné vozidlá).

Text hesla

jazdný obrys — obrys kolmého priemetu dopravného prostriedku (vozidla) pri pohľade v smere jazdy. Vymedzuje sa ním bezkolízny prejazd po dopravnej ceste daného prejazdného profilu (železničné a cestné vozidlá).

Zverejnené v novembri 2013.

Jazdný obrys [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazdny-obrys