jazdný dosah

Text hesla

jazdný dosah — vzdialenosť, ktorú vozidlo (dopravný prostriedok) dosiahne pri jazde za špecifikovaných podmienok (vietor, terén, prostredie, zaťaženie vozidla, spôsob jazdy) pri využití plnej kapacity zdroja pohonu (nádrže, akumulátorov ap.). V letectve a v lodnej doprave sa maximálna vzdialenosť, ktorú lietadlo (loď) preletí (prepláva) bez doplnenia paliva, označuje ako akčný rádius (→ akčný polomer), respektíve dolet (pri lietadlách) alebo nezávislosť plavby (pri lodiach).

Zverejnené v novembri 2013.

Jazdný dosah [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazdny-dosah