jazdecký poník

Text hesla

jazdecký poník — plemeno jazdeckého koňa, ekvivalent hacka s menšou výškou v kohútiku (122 – 145 cm). Jazdecký poník bol vyšľachtený v Anglicku v 2. polovici 19. stor. prevažne z waleského poníka, z malého plnokrvníka (→ póloponík) a z arabského koňa. Je určený pre mladých jazdcov.

Text hesla

jazdecký poník — plemeno jazdeckého koňa, ekvivalent hacka s menšou výškou v kohútiku (122 – 145 cm). Jazdecký poník bol vyšľachtený v Anglicku v 2. polovici 19. stor. prevažne z waleského poníka, z malého plnokrvníka (→ póloponík) a z arabského koňa. Je určený pre mladých jazdcov.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazdecký poník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazdecky-ponik