jávanka

Text hesla

jávanka [vl. m.] — mäsovo-nosivé plemeno kúr vyšľachtené v 19. stor. v USA z kury dovezenej z Jávy. Má menší hrebeň a čierne alebo čierno-biele sfarbenie. Hmotnosť kohúta okolo 4 kg, sliepky 3,2 kg; ročne znáša okolo 160 hnedých vajec.

Text hesla

jávanka [vl. m.] — mäsovo-nosivé plemeno kúr vyšľachtené v 19. stor. v USA z kury dovezenej z Jávy. Má menší hrebeň a čierne alebo čierno-biele sfarbenie. Hmotnosť kohúta okolo 4 kg, sliepky 3,2 kg; ročne znáša okolo 160 hnedých vajec.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jávanka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/javanka