Jastrun, Mieczysław

Text hesla

Jastrun, Mieczysław, vlastným menom Mojsze Agatstein, pseudonymy Jan Klonowicz, Kandyd, Wiesław Karczewski, 29. 10. 1903 Korolówka, dnes Korolivka, Ternopiľská oblasť, Ukrajina – 22. 2. 1983 Varšava — poľský spisovateľ a prekladateľ. R. 1923 – 28 študoval polonistiku, germanistiku a filozofiu na Jagelovskej univerzite v Krakove, od 1930 člen Poľského PEN Clubu. Publikoval v časopisoch Skamander (1925 – 28 a 1935 – 37), Wiadomości Literackie (LIterárne správy, 1925 – 30), Ateneum (1938 – 39) a i. R. 1941 sa počas okupácie Varšavy zapojil do ilegálneho hnutia (básnická zbierka Strážená hodina, Godzina strzeżona, 1944), 1945 – 49 redaktor týždenníka Kuźnica (Železiarne) v Lodži, v ktorom podporoval princípy socialistickej literatúry, 1949 sa usadil vo Varšave.

Básnik intelektuálneho a reflexívneho zamerania ovplyvnený francúzskym symbolizmom najmä v zbierkach Stretnutie v čase (Spotkanie w czasie, 1929) a Prúd a mlčanie (Strumień i milczenie, 1937). V básnických zbierkach Pobyt v Alpách a iné básne (Sezon w Alpach i inne wiersze, 1948), Poézia a pravda (Poezja i prawda, 1955), Genezis (Genezy, 1959), Väčšie ako život (Większe od życia, 1960), Intonácia (Intonacje, 1962) a Ostrov (Wyspa, 1973) sa zamýšľal nad súčasnou civilizáciou, úlohou poézie a zodpovednosťou človeka za históriu. Autor životopisných románov Mickiewicz (1949; slov. 1951), Stretnutie so Salome (Spotkanie z Salomeą, 1951) o J. Słowackom a Básnik a dvoran. Reč o Janovi Kochanowskom (Poeta i dworzanin. Rzecz o Janie Kochanowskim, 1954), memoárov Denníky a spomienky (Dzienniki i wspomnienia, 1955), Pás svetla (Smuga światła, 1984), kníh esejí Obrazy. Literárne skice (Wizerunki. Szkice literackie, 1956), Medzi slovom a mlčaním (Między słowem a milczeniem, 1960), Stredozemnomorský mýtus (Mit śródziemnomorski, 1962), Poézia a skutočnosť (Poezja i rzeczywistość, 1965), Sloboda voľby (Wolność wyboru, 1969), Boj o slovo (Walka o słowo, 1973), autobiografického románu Krásna choroba (Piękna choroba, 1961), skíc o C. K. Norwidovi Hviezdny diamant (Gwiaździsty diament, 1971), cestopisných čŕt Cesta do Grécka (Podróż do Grecji, 1978) a i. V slovenčine vyšiel výber z jeho poézie pod názvom Mĺkve monológy (1964). Prekladal z francúzskej (G. Apollinaire, L. Aragon, Ch. P. Baudelaire, P. Éluard, P. J. Jouve, S. Mallarmé, A. Rimbaud, Saint-John Perse), nemeckej (G. Benn, F. Dürrenmatt, J. W. Goethe, F. Hölderlin, T. Mann, R. M. Rilke), ruskej (B. Pasternak, A. S. Puškin) a španielskej (F. García Lorca) literatúry.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 21. februára 2018.

Jastrun, Mieczysław [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jastrun-mieczyslaw