jastrabovité

Text hesla

jastrabovité, Accipitridae — čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad sokolotvaré (Falconiformes). Stredne veľké až veľké biele, sivé, hnedé alebo čierne dravce alebo zdochlinožravce so silným ostrým zahnutým zobákom, s ostrými pazúrmi, so stredne dlhými nohami s neoperenými behákmi, s dlhými úzkymi alebo kratšími širokými krídlami a so stredne dlhým až dlhým chvostom; samice sú spravidla väčšie než samce. Väčšina druhov čeľade sú výborné letce. Obývajú rôzne biotopy na celom svete okrem Antarktídy, niektoré druhy sú stále, iné prelietavé alebo výhradne sťahovavé. Hniezdia na stromoch alebo v skalných stenách, výnimočne i na zemi alebo na vode. Živia sa rôznou živočíšnou potravou, ktorú lovia vo vzduchu, na zemi a vo vode, alebo zdochlinami. Patrí sem 56 rodov s približne 225 druhmi, na Slovensku sa bežne vyskytujú napr. rody jastrab (Accipiter), orol (Aquila), myšiak (Buteo) a kaňa (Circus).

Text hesla

jastrabovité, Accipitridae — čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad sokolotvaré (Falconiformes). Stredne veľké až veľké biele, sivé, hnedé alebo čierne dravce alebo zdochlinožravce so silným ostrým zahnutým zobákom, s ostrými pazúrmi, so stredne dlhými nohami s neoperenými behákmi, s dlhými úzkymi alebo kratšími širokými krídlami a so stredne dlhým až dlhým chvostom; samice sú spravidla väčšie než samce. Väčšina druhov čeľade sú výborné letce. Obývajú rôzne biotopy na celom svete okrem Antarktídy, niektoré druhy sú stále, iné prelietavé alebo výhradne sťahovavé. Hniezdia na stromoch alebo v skalných stenách, výnimočne i na zemi alebo na vode. Živia sa rôznou živočíšnou potravou, ktorú lovia vo vzduchu, na zemi a vo vode, alebo zdochlinami. Patrí sem 56 rodov s približne 225 druhmi, na Slovensku sa bežne vyskytujú napr. rody jastrab (Accipiter), orol (Aquila), myšiak (Buteo) a kaňa (Circus).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jastrabovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jastrabovite