Jastrabie Kračany

Text hesla

Jastrabie Kračany — miestna časť obce Kráľovičove Kračany.

Text hesla

Jastrabie Kračany — miestna časť obce Kráľovičove Kračany.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jastrabie Kračany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jastrabie-kracany