jastorfská kultúra

Text hesla

jastorfská kultúra — označenie viacerých kultúrnych skupín so žiarovým spôsobom pochovávania z konca staršej a z mladšej železnej doby (6. – 1. stor. pred n. l.) rozšírených v oblasti sev. Nemecka (od str. toku Labe po juž. časť Jutského polostrova, najmä na severových. dnešného Dolného Saska, v Brandenbursku, Meklenbursku-Predpomoransku a Šlezvicku-Holštajnsku). Jastorfská kultúra je nazvaná podľa náleziska v obci Jastorf (dnes súčasť mesta Bad Bevensen) v Dolnom Sasku. Považuje sa za najstarší prejav materiálnej kultúry Germánov. Delí sa na štyri chronologické stupne, v najmladšom stupni je badateľný silný keltský vplyv.

Text hesla

jastorfská kultúra — označenie viacerých kultúrnych skupín so žiarovým spôsobom pochovávania z konca staršej a z mladšej železnej doby (6. – 1. stor. pred n. l.) rozšírených v oblasti sev. Nemecka (od str. toku Labe po juž. časť Jutského polostrova, najmä na severových. dnešného Dolného Saska, v Brandenbursku, Meklenbursku-Predpomoransku a Šlezvicku-Holštajnsku). Jastorfská kultúra je nazvaná podľa náleziska v obci Jastorf (dnes súčasť mesta Bad Bevensen) v Dolnom Sasku. Považuje sa za najstarší prejav materiálnej kultúry Germánov. Delí sa na štyri chronologické stupne, v najmladšom stupni je badateľný silný keltský vplyv.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jastorfská kultúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jastorfska-kultura