Jassinger, Alfréd

Text hesla

Jassinger, Alfréd, 24. 10. 1935 Viedeň — slovenský odborník v oblasti marketingu. R. 1961 – 68 vedúci odboru perspektívneho rozvoja v Celoštátnom odborovom riaditeľstve hydinárskeho priemyslu, 1968 lektor vo Vzdelávacom inštitúte, 1969 – 91 vedúci Katedry riadenia a námestník riaditeľa v Agroinštitúte Bratislava, od 1991 pôsobí na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, 1994 – 95 vedúci Katedry produkcie a manažmentu; 1993 profesor. Súčasne 1971 – 90 externe prednášal na Katedre teórie riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Vo vedeckej práci sa zaoberá teóriou riadenia, manažmentom, marketingom, manažérskym rozhodovaním, ekonomicko-matematickými metódami a ekonomickými hrami, a najmä produkciou a manažmentom filmovej a televíznej tvorby. Autor publikácií Marketing a jeho uplatňovanie vo filmovom podniku (1996), Podnikateľský plán na založenie a prevádzkovanie malého súkromného podniku v kinematografickej oblasti (1996) a Rozhodovanie v manažmente filmového podniku (2000), spoluautor práce Finančný manažment filmového podniku (1998).

Text hesla

Jassinger, Alfréd, 24. 10. 1935 Viedeň — slovenský odborník v oblasti marketingu. R. 1961 – 68 vedúci odboru perspektívneho rozvoja v Celoštátnom odborovom riaditeľstve hydinárskeho priemyslu, 1968 lektor vo Vzdelávacom inštitúte, 1969 – 91 vedúci Katedry riadenia a námestník riaditeľa v Agroinštitúte Bratislava, od 1991 pôsobí na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, 1994 – 95 vedúci Katedry produkcie a manažmentu; 1993 profesor. Súčasne 1971 – 90 externe prednášal na Katedre teórie riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Vo vedeckej práci sa zaoberá teóriou riadenia, manažmentom, marketingom, manažérskym rozhodovaním, ekonomicko-matematickými metódami a ekonomickými hrami, a najmä produkciou a manažmentom filmovej a televíznej tvorby. Autor publikácií Marketing a jeho uplatňovanie vo filmovom podniku (1996), Podnikateľský plán na založenie a prevádzkovanie malého súkromného podniku v kinematografickej oblasti (1996) a Rozhodovanie v manažmente filmového podniku (2000), spoluautor práce Finančný manažment filmového podniku (1998).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jassinger, Alfréd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jassinger-alfred