jaspis

Text hesla

jaspis [orientálne jazyky > gr.] —

1. minerál, rôzne sfarbená (červená, žltohnedá, zelená, modrá) tmavá odroda chalcedónu. Vzniká kryštalizáciou z hydrotermálnych roztokov v puklinách magmatických hornín, ale aj premenou sedimentárnych hornín bázickou lávou. Náleziská: Rusko (Čeľabinská oblasť), Španielsko (Galícia), Island, Nemecko (Sársko), Irán, Papua-Nová Guinea, Fidži, Zambia, Namíbia, Egypt, Ekvádor, Paraguaj, Brazília, Bolívia, Kuba, Mexiko (Michoacán). Na Slovensku sa vyskytuje napr. v Slovenskom rudohorí (Dobšiná), Zemplínskych (Zemplín) a Štiavnických vrchoch (Banská Štiavnica);

2. usadená, mikroskopicky zrnitá hornina tvorená kremeňom a jeho odrodami; → rohovec. Miestami obsahuje zvyšky rádiolárií (rádioláriový jaspis). Zafarbenie v obidvoch typoch jaspisu spôsobujú mikroskopické prímesi, najmä hydroxidy a oxidy železa.

Text hesla

jaspis [orientálne jazyky > gr.] —

1. minerál, rôzne sfarbená (červená, žltohnedá, zelená, modrá) tmavá odroda chalcedónu. Vzniká kryštalizáciou z hydrotermálnych roztokov v puklinách magmatických hornín, ale aj premenou sedimentárnych hornín bázickou lávou. Náleziská: Rusko (Čeľabinská oblasť), Španielsko (Galícia), Island, Nemecko (Sársko), Irán, Papua-Nová Guinea, Fidži, Zambia, Namíbia, Egypt, Ekvádor, Paraguaj, Brazília, Bolívia, Kuba, Mexiko (Michoacán). Na Slovensku sa vyskytuje napr. v Slovenskom rudohorí (Dobšiná), Zemplínskych (Zemplín) a Štiavnických vrchoch (Banská Štiavnica);

2. usadená, mikroskopicky zrnitá hornina tvorená kremeňom a jeho odrodami; → rohovec. Miestami obsahuje zvyšky rádiolárií (rádioláriový jaspis). Zafarbenie v obidvoch typoch jaspisu spôsobujú mikroskopické prímesi, najmä hydroxidy a oxidy železa.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jaspis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jaspis