Jasenové

Text hesla

Jasenové — obec v okrese Žilina v Žilinskom kraji v juž. výbežku Žilinskej kotliny pri vodnom toku Rajčianka, 430 m n. m.; 626 obyvateľov (2018). Vo vých. časti pahorkatinný reliéf, v záp. časti v oblasti Súľovských zlepencov členitejší a zalesnený. Obec písomne doložená 1407 ako Yesenow, 1474, 1476 Jasenyowe, 1488 Jesenowe, 1496 Jezenow, 1773 Jaszenove, Jasenowe, 1786 Jaszenowe, 1808 Jaszenove, Jasenowé, 1863 – 77 Jaszenove, 1882 Jaszenova, 1888 – 1902 Jaszenó, 1907 – 13 Jeszenye, 1920 Jasenové. R. 1971 – 90 k nej bola pričlenená obec Kľače. Jasenové patrilo panstvu Lietava. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom oviec. Archeologické nálezy: osídlenie z halštatskej doby, púchovskej kultúry a zo stredoveku predovšetkým v polohe Hradisko a v jeho bezprostrednom okolí. Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol všetkých sv. (pôvodne gotický zo 14. stor., barokovo prestavaný v 17. stor., neorománsky prestavaný 1882), klasicistická prícestná Kaplnka Panny Márie (začiatok 19. stor.), rímskokatolícky Kostol Božského srdca Ježišovho (1998 – 2000), neoklasicistická kúria (polovica 19. stor.), neskoroklasicistická kúria (polovica 19. stor.).

Text hesla

Jasenové — obec v okrese Žilina v Žilinskom kraji v juž. výbežku Žilinskej kotliny pri vodnom toku Rajčianka, 430 m n. m.; 626 obyvateľov (2018). Vo vých. časti pahorkatinný reliéf, v záp. časti v oblasti Súľovských zlepencov členitejší a zalesnený. Obec písomne doložená 1407 ako Yesenow, 1474, 1476 Jasenyowe, 1488 Jesenowe, 1496 Jezenow, 1773 Jaszenove, Jasenowe, 1786 Jaszenowe, 1808 Jaszenove, Jasenowé, 1863 – 77 Jaszenove, 1882 Jaszenova, 1888 – 1902 Jaszenó, 1907 – 13 Jeszenye, 1920 Jasenové. R. 1971 – 90 k nej bola pričlenená obec Kľače. Jasenové patrilo panstvu Lietava. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom oviec. Archeologické nálezy: osídlenie z halštatskej doby, púchovskej kultúry a zo stredoveku predovšetkým v polohe Hradisko a v jeho bezprostrednom okolí. Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol všetkých sv. (pôvodne gotický zo 14. stor., barokovo prestavaný v 17. stor., neorománsky prestavaný 1882), klasicistická prícestná Kaplnka Panny Márie (začiatok 19. stor.), rímskokatolícky Kostol Božského srdca Ježišovho (1998 – 2000), neoklasicistická kúria (polovica 19. stor.), neskoroklasicistická kúria (polovica 19. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 12. júla 2018.

citácia

Jasenové [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jasenove