jarmovcovité

Text hesla

jarmovcovité, Zygophyllaceae — čeľaď dvojklíčnolistových rastlín. Dreviny alebo tŕnisté byliny s protistojnými listami a so zvyčajne päťpočetnými kvetmi usporiadanými v súkvetí dvojzávinok, plod zvyčajne tobolka. Patrí sem 22 rodov, napr. Zygophyllum a guajak (Guaiacum), s 285 druhmi, ktoré rastú v teplejších a suchších oblastiach (napr. v stepiach a na slaniskách), vyskytujú sa aj v trópoch.

Zverejnené v novembri 2013.

Jarmovcovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jarmovcovite