jarabičiar

Text hesla

jarabičiar — starší názov nemeckého prepeličiara.

Text hesla

jarabičiar — starší názov nemeckého prepeličiara.

Zverejnené v novembri 2013.

Jarabičiar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jarabiciar