Jarabá skala

Text hesla

Jarabá skala — národná prírodná rezervácia v Bukovských vrchoch v národnom parku Poloniny v katastroch obcí Runina, Stakčín a Zboj v okrese Snina; vyhlásená 1964, rozloha 360 ha. Zriadená na ochranu flyšových skalných útvarov s nelesnou vegetáciou a pestrými biocenózami s rastlinnými i so živočíšnymi druhmi.

Zverejnené v novembri 2013.

Jarabá skala [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jaraba-skala