Jápané

Popis ilustrácie

Verejná knižnica, 2001 – 03

Text hesla

Jápané [sinhalsky], aj Jápanaja, tamilsky Jálppánam, anglicky Jaffna — prístavné mesto v sev. časti Srí Lanky na polostrove Jápané v lagúne Indického oceána, administratívne stredisko Severnej provincie; 89-tis. obyvateľov (2013, prevažne tamilské obyvateľstvo). Priemysel textilný (bavlnársky), potravinársky (o .i. spracovanie kuchynskej soli); remeslá (šperkárstvo). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie ryže, tabaku, kokosovníka a ovocných stromov). Obchodný (vývoz ovocia, bavlny, tabaku, dreva a i.) a rybársky prístav. V blízkosti saliny.

Jápané sa spomína už v historickej kronike Mahávamsa (Veľká dynastia) zo 6. stor., 1215 – 1619 hlavné mesto rovnomenného tamilského kráľovstva. R. 1619 podmanené Portugalčanmi ako posledná pozícia na ostrove Cejlón, 1658 obsadené Holandskom, 1795 – 1948 pod britskou nadvládou. Od vyhlásenia republiky Srí Lanka (1972) stupňujúce sa etnické napätie, od vypuknutia občianskej vojny (1983) až do 1995 hlavná základňa tamilskej separatistickej organizácie Tigri oslobodenia tamilského Ílamu usilujúcej sa o samostatný tamilský štát (→ Tamili, → Srí Lanka). R. 2004 mesto zasiahnuté cunami. Stavebné pamiatky: viaceré hinduistické chrámy (napr. Nallur Kandaswamy Kovil, založený pravdepodobne 948, súčasná stavba 1749), verejná knižnica (založená 1933, uchovávala bohatú zbierku tamilských kníh a historických dokumentov, počas etnických nepokojov koncom mája 1981 políciou vypálená a deštruovaná, čo bolo o. i. jedným z podnetov vypuknutia občianskej vojny; 2001 – 03 znovuvybudovaná). Viacero vysokých škôl, univerzita (1979), hinduistická vysoká škola (1890); sídlo rímskokatolíckeho biskupstva.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jápané [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/japane