Jansa, František

Text hesla

Jansa, František, 7. 6. 1903 Viedeň – 3. 6. 1998 Praha — český elektrotechnik. R. 1926 – 51 pôsobil v ČKD, 1951 – 52 v Elektromontážnych závodoch v Prahe, 1952 – 54 na Elektrotechnickej fakulte ČVUT a 1954 – 62 na Vysokej škole železničnej v Prahe, od 1962 na Vysokej škole dopravnej v Žiline (dnes Žilinská univerzita); 1954 profesor, 1956 DrSc. Zaslúžil sa o rozvoj a elektrifikáciu československých železničných tratí. Venoval sa elektrotechnike v doprave, podieľal sa na vývoji električiek, lokomotív a dieselelektrických koľajových vozidiel; zakladateľ študijného odboru elektrická trakcia a energetika v doprave. Autor 92 článkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, 16 vysokoškolských učebných textov a troch celoštátnych vysokoškolských učebníc, napr. Elektrická trakcia (1976) a Vozidlá elektrickej trakcie (1983). Autor 42 vynálezov a patentov.

Zverejnené v novembri 2013.

Jansa, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jansa-frantisek