Jánovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jánovce — obec v okrese Poprad v Prešovskom kraji na juhozápadnom okraji Levočských vrchov, 591 m n. m.; 1 647 obyvateľov (2021). Miestne časti: Jánovce, Machalovce. Územie je budované najmä paleogénnymi horninami vnútrokarpatského flyšu, má mierne členitý reliéf, je prevažne odlesnené.

Obec je písomne doložená v roku 1314 ako Ianus, 1317 Bulmani, 1343 Iwanusfalua, Janusfalua, 1448 Janofalwa, 1465 Janfalwa, 1475 Janusfalwa, 1773 Janocz, Hansdorff, Janowcze, 1786 Janócz, Hansdorf, 1808 Janócz, Johannsdorf, Janowce, v rokoch 1863 – 82 Janóc, v roku 1888 Jánóc, v rokoch 1892 – 1902 Szepesjánosfalu, 1907 – 13 Szepesjánosfalva, v roku 1920 Jánovce, v rokoch 1927 – 73 Janovce, v roku 1973 Jánovce.

V roku 1964 bola k obci pričlenená obec Machalovce (písomne doložená 1289 ako Machal, 1305 Marsilii, 1312 Marsilii, 1336 Machalfeulde, 1349 Marsini, 1422 – 23, 1425 Machalfalwa, 1808 Machalfalva, Machelsdorf, Machalowce, 1863 Machalfalu, 1873 – 1902 Mahalfalu, 1907 – 13 Mahálfalva, 1920 – 64 Machalovce), ku ktorej bola po roku 1913 pričlenená obec Čenčice (písomne doložená 1303, 1318 ako Chanta, 1418 Chantafalwa, 1439 Santhafalua, 1808 Csenczicz, Zunkensdorf, Cženčice, 1863 – 1913 Csontfalu). Obce patrili do Stolice desiatich spišských kopijníkov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: sídliská z neolitu (volútová a bukovohorská kultúra), ojedinelé nálezy z eneolitu, sídlisko zo strednej bronzovej doby, sporadické nálezy z mladšej bronzovej doby a neskorej halštatskej doby, významné rozsiahle hradisko a sídliská púchovskej kultúry, germánske sídlisko z neskorej rímskej doby, osady z raného (9. – 10. stor.) i neskorého stredoveku (13. – 15. stor.).

Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie (13. stor.). Časť Machalovce je rodiskom Štefana Romualda Hadbavného.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 3. apríla 2023.

Jánovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janovce-1