Janovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Janovce — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji v západnej časti Ondavskej vrchoviny, 370 m n. m.; 465 obyvateľov (2021). Na mäkšom flyši v ílovcovom vývoji vznikol pahorkatinný reliéf, územie je prevažne odlesnené.

Obec je písomne doložená v roku 1261 ako Belcella, 1277 villa Omnium Sanctorum, v rokoch 1303, 1304 Belcella, v roku 1332 Belsella, Welzella, Belcella, 1409 Belczellaka, 1427 Belcella, 1600 Belczella, 1773 Beczallya, Janowcze, v rokoch 1786, 1808 Beczallya, Janowce, 1863 – 1913 Bércalja, v roku 1920 Janovce.

Patrila Mariášiovcom, Bornemisovcom, Darhalcovcom a i., v 19. stor. tam mali majetky Dežöfiovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, výrobou dreveného náradia a kolovrátkov.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol najsvätejšieho srdca Ježišovho (barokovo-klasicistický z 1764, opravený v 19. – 20. stor.), drevená zvonica (okolo 1700).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 3. apríla 2023.

Janovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janovce-0