Janova Lehota

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Janova Lehota — obec v okrese Žiar nad Hronom v Banskobystrickom kraji na pomedzí Vtáčnika, Kremnických vrchov a Žiarskej kotliny, 425 m n. m.; 939 obyvateľov (2021). Na území v kotline vznikol na neogénnych usadeninách pahorkatinný reliéf, na území v pohoriach budovaných sopečnými horninami vrchovinný reliéf. Územie je prevažne odlesnené, vo vyšších polohách sú porasty buka a smreka.

Obec je písomne doložená v roku 1487 ako Leotta, 1559 Janowalehotha, 1570 Noua Lehotta, Jamowa Lehotta, 1571 Janova Lehota, 1773 Jano-Lehota, Tecksterhey, Janowa Lehota, 1786 Jánosch-Lehota, Tekserhay, 1808 Janó-Lehota, Drexelhey, Janowá Lhota, v rokoch 1863 – 88 Janólehota, 1892 – 1913 Jánosgyarmat, v roku 1920 Janová Lehôta, v rokoch 1927 – 48 Janova Lehota, Drexlerhay, v roku 1948 Janova Lehota.

Patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu, od roku 1776 Banskobystrickému biskupstvu. Od roku 1560 bola samostatnou farnosťou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, murárstvom a tesárstvom.

Archeologické nálezy: základy neznámej stavby a keramika zo 14. stor.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol božského srdca Ježišovho (pôvodne neskorogotický pravdepodobne z 1487, prestavaný na začiatku 19. stor., zväčšený a upravený 1932), Kaplnka Bolestnej Panny Márie (1739).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 4. apríla 2023.

Janova Lehota [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janova-lehota