Jánošík, Tomáš

Text hesla

Jánošík, Tomáš, 2. 8. 1970 Bratislava — slovenský flautista.

V rokoch 1984 – 90 študoval na konzervatóriu v Bratislave, 1990 – 91 na Conservatoire Marcel Dupré v Paríži, 1991 – 94 na VŠMU v Bratislave u Miloša Jurkoviča, zúčastnil sa aj na domácich letných i na zahraničných interpretačných kurzoch u významných interpretov hry na flaute (o. i. u Vladislava Brunnera ml., Michaela Martina Koflera, Aurèla Nicoleta a Andrása Adorjána). Zároveň je od roku 1991 členom orchestra Slovenskej filharmónie a v rokoch 1994 – 2004 pôsobil aj ako pedagóg na VŠMU. Ako sólista vystupuje so Slovenskou filharmóniou i s ďalšími (aj zahraničnými) orchestrami. Účinkuje aj v komorných zoskupeniach na domácich i zahraničných hudobných festivaloch. Ťažisko jeho repertoáru tvorí baroková hudba, úspešne interpretuje aj hudbu iných štýlových období, ako aj diela slovenských i svetových skladateľov hudby 20. a 21. stor.

Zverejnené v novembri 2013.

Jánošík, Tomáš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janosik-tomas