Jánošík, Anton

Text hesla

Jánošík, Anton, 7. 4. 1904 Bánovce nad Bebravou – 26. 11. 1971 Martin — slovenský jazykovedec, pedagóg a publicista. R. 1928 – 69 učiteľ na viacerých stredných školách, súčasne 1939 – 40 redaktor časopisu Slovenská reč a 1940 – 50 externý redaktor Matice slovenskej. Venoval sa dialektológii, štúdiu slovenského spisovného jazyka, jazykovej kultúre, lexikografii a čiastočne aj onomastike. Výsledky svojich jazykovedných štúdií publikoval v odbornej tlači a uvádzal do praxe v rámci svojej pedagogickej činnosti. Spoluautor (s E. Jónom) nedokončeného Slovníka spisovného jazyka slovenského (1946 – 49).

Zverejnené v novembri 2013.

Jánošík, Anton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janosik-anton