Janok, Michal

Text hesla

Janok, Michal, 29. 11. 1943 Božčice, miestna časť obce Parchovany, okres Trebišov – 13. 7. 2010 Bratislava — slovenský ekonóm. Od 1969 pôsobil na Ekonomickej univerzite v Bratislave (1992 – 95 prodekan Národohospodárskej fakulty, 1981 – 85 člen Vedeckej rady); 1996 profesor. Zaoberal sa dotačnou a hospodárskou politikou Slovenska, krajín Vyšehradskej skupiny a Európskej únie, cenami, cenovou politikou a stratégiou. R. 1990 – 2001 člen vedeckých rád a odborných komisií viacerých vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí. Autor monografie Nákladové a cenové kalkulácie (2002), spoluautor monografií Cenová stratégia (1996), Ukazovatele finančnej analýzy podniku (2000), Mikroekonómia (2000) a Ceny a cenová stratégia (2007).

Zverejnené v novembri 2013.

Janok, Michal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janok-michal