Jankovský, Vladimír

Text hesla

Jankovský, Vladimír, 17. 11. 1933 Kysucký Lieskovec, okres Kysucké Nové Mesto — slovenský elektrotechnik. R. 1958 – 61 pracoval v ČSD Ostrava. R. 1961 – 94 pôsobil na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (dnes Žilinská univerzita), 1980 – 89 prodekan Fakulty strojníctva a elektrotechniky,1985 – 89 vedúci Katedry blokov a spojov (dnes Katedra riadiacich a informačných systémov); 1983 DrSc., 1983 profesor. Zaoberal sa problematikou elektrických strojov so zameraním najmä na trakčné stroje. Autor viacerých článkov v domácich a zahraničných odborných časopisoch, troch vysokoškolských učebných textov a troch vynálezov.

Zverejnené v novembri 2013.

Jankovský, Vladimír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jankovsky-vladimir