Janin, Pierre Thiébaut Charles Maurice

Text hesla

Janin [žanen], Pierre Thiébaut Charles Maurice, 19. 10. 1862 Paríž – 28. 4. 1946 tamže — francúzsky generál. Od 1893 vojenský atašé v Rusku, 1912 inštruktor ruskej akadémie generálneho štábu v Petrohrade. R. 1916 generál, 1916 – 17 veliteľ francúzskej vojenskej misie v Petrohrade. V decembri 1917 ustanovený za náčelníka Francúzsko-československej vojenskej misie (Mission militaire franco-tchécoslovaque), vo februári 1918 vymenovaný za hlavného veliteľa československého vojska (légií) v zahraničí. Od augusta 1918 (divízny generál) poverený aj velením česko-slovenských légií v Rusku, ktoré sa 7. februára 1918 na základe inštrukcie francúzskeho ministerstva vojny stali súčasťou autonómneho československého legionárskeho vojska vo Francúzsku. V novembri 1918 prišiel so zvláštnou francúzskou misiou na Sibír k československým légiám, spolupracovník a nadriadený M. R. Štefánika. Od 1920 po návrate légií do Európy, demobilizácii a návrate do Paríža pôsobil na francúzskom ministerstve zahraničných vecí.

Zverejnené v novembri 2013.

Janin, Pierre Thiébaut Charles Maurice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janin-pierre-thiebaut-charles-maurice