Janík

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Janík, Jánok — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji na pomedzí Košickej kotliny a Bodvianskej pahorkatiny na hranici s Maďarskom, 203 m n. m.; 614 obyvateľov, 57,2 % slovenskej, 38,8 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované neogénnymi horninami, má prevažne pahorkatinný reliéf, je odlesnené, v južnej časti katastra sú zvyšky lesa.

Obec je písomne doložená v roku 1285 ako Ianuk, 1302 Ianuk, Ianok, 1307 Ianok, 1317 Januk, v rokoch 1332 – 35 Janoc, Jenk, Januk, v roku 1360 Januk, Ianok, v rokoch 1427, 1492, 1553 Janok, 1773, 1786, 1808, 1863 – 1913 Jánok, v roku 1920 Janov, v rokoch 1927 – 48 Jánok, v roku 1948 Janík.

Patrila Huntovcom-Poznanovcom, potom Omodejovcom, od 15. stor. Jánokiovcom a od 18. stor. Sirmaiovcom, Sentimreiovcom, Péčiovcom, Véčeiovcom a Ňáriovcom. V roku 1360 sa tam vyberalo mýto. Okolo roku 1640 ju zničili Turci a v roku 1648 sa spomína ako ľudoprázdna. V rokoch 1939 – 45 bola súčasťou Maďarska. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z neolitu, ojedinelý nález z rímskej doby, sídlisko z raného stredoveku (9. stor.).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie (pôvodne pravdepodobne neskororománsky alebo ranogotický zo začiatku 14. stor., opravený 1768, klasicisticky upravený 1835, rozšírený 1930), fara (pôvodne klasicistická z konca 18. stor., neskôr viackrát prestavaná).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 3. apríla 2023.

Janík [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janik