Janice

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Janice, Jéne — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji v Cerovej vrchovine na styku s Rimavskou kotlinou na hranici s Maďarskom, 168 m n. m.; 296 obyvateľov, 3,7 % slovenskej, 80,4 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované neogénnymi, prevažne usadenými horninami, má mierne členitý reliéf prechádzajúci do vrchoviny, je prevažne odlesnené so zvyškami teplomilných cerových dúbrav.

Obec je písomne doložená v roku 1216 ako Yene, 1297 Nene, 1313 Iene, 1431 Jene, 1446 Jenye, v rokoch 1480 – 83 Jene, v roku 1773 Jéne, v rokoch 1786, 1808 Jene, v roku 1863 Jéne, v rokoch 1873 – 82 Jene, 1888 – 1913 Jéne, v roku 1920 Jená, Jeny, v rokoch 1927 – 48 Jéne, v roku 1948 Janice.

Do 18. stor. patrila rodine Jeneiovcov a potom Koháriovcom. V rokoch 1938 – 44 bola súčasťou Maďarska. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom.

Archeologické nálezy: sídliská z eneolitu, zo strednej a z mladšej bronzovej doby, rímskej doby a neskorého stredoveku. Z porušeného kostrového pohrebiska z laténskej doby pochádzajú zlomky nádob a ľudské kosti.

Stavebné pamiatky: secesný evanjelický a. v. kostol (1903), ľudové obytné domy (1. polovica 20. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 3. apríla 2023.

Janice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janice