JANET

Text hesla

JANET, angl. Joint Academic Network, Spoločná akademická sieť — počítačová sieť spájajúca akademické a výskumné ústavy a vzdelávacie inštitúcie v Spojenom kráľovstve, financovaná britskou vládou a prevádzkovaná neziskovou spoločnosťou Jisc. Vznikla 1984, známa aj ako UKERNA (United Kingdom Education and Research Network Association). Vyvinula sa z miestnych a výskumných sietí, ktoré vznikali od 1970. JANET plní úlohy bývalej Joint Network Team (JNT, spoločný sieťový tím), ktorá slúžila na výskum sieťových požiadaviek akademickej komunity. The Network Executive (výkonná sieť) bola vytvorená popri JNT pre účel vedenia a spravovania JANET.

Zverejnené v novembri 2013.

JANET [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janet