jančiarky

Text hesla

jančiarky [tur.] — mužská kožená, remeselne vyrábaná obuv. Jančiarky (nazývané aj bôtky, mestské krpce) siahali po členky a upevňovali sa šnurovaním vpredu a na päte. Používali ich šľachtici, mešťania, ale aj roľníci. Prvé doklady o jančiarkach sú z 18. stor., ako súčasť zemianskeho odevu sa ojedinele používali až do začiatku 20. stor. najmä v zemianskych dedinách na Orave, Liptove, v Turci a Honte.

Zverejnené v novembri 2013.

Jančiarky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janciarky