Janček, Ján

Text hesla

Janček, Ján, pseudonym Janko Sršeň, 2. 2. 1881 Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš – 4. 10. 1933 Bratislava — slovenský politik. Počas 1. svetovej vojny prešiel v marci 1915 na ruskú stranu, od 1916 organizátor česko-slovenských légií v Rusku. Od konca 1917 pracoval v USA na stmeľovaní krajanských organizácií, tajomník Slovenskej ligy, člen odbočky Československej národnej rady v USA, 1918 signatár Pittsburskej dohody. Od 1919 člen a funkcionár Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu (agrárna strana). R. 1919 – 20 vládny komisár pre plebiscitné územie na Orave a Spiši. R. 1918 – 25 poslanec a predseda a 1929 – 33 senátor Národného zhromaždenia. R. 1927 – 31 starosta Ružomberka. R. 1913 – 33 vydavateľ týždenníka Slovenské hlasy.

Zverejnené v novembri 2013.

Janček, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jancek-jan