Jančár, Ivan

Text hesla

Jančár, Ivan, 4. 9. 1959 Trenčianske Teplice — slovenský teoretik výtvarného umenia. Od 1983 kurátor modernej grafiky a ilustrácie v Galérii mesta Bratislavy, od 1998 jej riaditeľ. Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov (1993 v univerzitnom múzeu v Tucsone, Ariz., USA; 1996 v Múzeu moderného umenia v Oxforde), 1997 získal Fulbrightovo štipendium na pobyt v USA. R. 2002 a 2003 expert Európskej komisie pre kultúru so sídlom v Bruseli. Realizoval viacero výstav doma i v zahraničí (Európa, USA, Japonsko, Juž. Kórea, Čína, Mongolsko, Zimbabwe, Juhoafrická republika, Sýria, Libanon, Izrael, Egypt). Autor a spoluautor monografií a publikácií Juraj Meliš (1994), Koloman Sokol (1998; s Lee Karpiscakovou), Stanislav Stankóci (2000), Robert Jančovič (2001), Juraj Meliš (2002, s Katarínou Bajcurovou), Dušan Kállay (2004; s Fedorom Kriškom), Robert Brun (2005), Nová krv. Mladá slovenská maľba (2007; s Nadáciou Mladá maľba), Agnesa Sigetová (2007; s F. Kriškom), Slovenská grafika 20. stor. (2007; so Zuzanou Böhmerovou), Endre Nemes (2007), Ildikó Pálová (2010), Milan Pagáč (2010) a i., spoluautor viacerých publikácií vydaných Galériou mesta Bratislavy, svojimi textami prispel aj do Slovníka svetového a slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20. stor. (1999) a Dejín slovenského výtvarného umenia – 20. stor. (2000). Publikoval mnohé články a štúdie doma i v zahraničí. Člen Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov (AICA). Nositeľ Ceny M. Benku (2005).

Zverejnené v novembri 2013.

Jančár, Ivan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jancar-ivan