Janárčeková, Viera

Text hesla

Janárčeková, Viera, 23. 9. 1941 Svit, okres Poprad — slovenská klaviristka a skladateľka pôsobiaca v Nemecku. R. 1956 – 61 študovala hru na klavíri na bratislavskom konzervatóriu a 1962 – 67 aj hru na čembale na AMU v Prahe. R. 1967 – 81 vyučovala, koncertovala ako sólistka a realizovala viaceré nahrávky. Od 1972 trvalo žije v Rottenburgu a vyučuje hru na klavíri. V kompozícii sa vzdelávala autodidakticky a od 1981 pôsobí ako skladateľka v slobodnom povolaní. Jej umeleckú orientáciu ovplyvnila najmä aktívna účasť na Letných kurzoch avantgardnej hudby v Darmstadte (1986, 1990, 1992, 1998). Autorka sólových inštrumentálnych, komorných, koncertantných a orchestrálnych diel, ako aj zborovej, elektroakustickej a scénickej hudby s netradičným nástrojovým obsadením.

Zverejnené v novembri 2013.

Janárčeková, Viera [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janarcekova-viera