Janák, Milan

Text hesla

Janák, Milan, 30. 4. 1910 Oravský Podzámok, okres Dolný Kubín – 6. 11. 1982 Bratislava — slovenský ekonóm. R. 1951 – 76 pôsobil na Vysokej škole ekonomickej (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave; 1968 profesor. Zaoberal sa odvetvovými a prierezovými ekonomikami, faktormi neinvestičného rozvoja priemyslu a znižovaním vlastných nákladov. Napísal viacero odborných článkov a monografií, napr. Základy ekonomiky odvetví priemyslu 1, 2 (1967, 1968) a Marketing v priemysle (1968).

Zverejnené v novembri 2013.

Janák, Milan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janak-milan