Janáčkovo kvarteto

Text hesla

Janáčkovo kvarteto

1. český komorný súbor, ktorý vznikol začiatkom 30. rokov 20. stor. v Brne z členov rozhlasového a divadelného orchestra v zložení Josef Holub (*1902, †1973; 1. husle), Jan Kuchař (*pred 1900, †?; 2. husle), Jaroslav Gotthard (*1904, †1971; viola) a Josef Petzný (*1890, †1967; violončelo). Dramaturgicky sa zameriaval na tvorbu predstaviteľov viedenského klasicizmu, na repertoár najvýznamnejších českých skladateľov (B. Smetana, A. Dvořák, V. Novák), ako aj na ruskú komornú tvorbu (P. I. Čajkovskij, A. Borodin a i.). R. 1938 po odchode koncertného majstra J. Holuba zanikol;

2. český komorný súbor založený 1947 na brnianskom konzervatóriu v triede violončelistu Vášu Černého (*1900, †1982). Koncertnú činnosť začal 1947 v Brne v pôvodnom zložení J. Trávníček (1. husle), Miroslav Matyáš (*1924, †1997; 2. husle), Jiří Kratochvíl (*1924, †2014; viola) a Karel Kafka (*1921, †1984; violončelo). V krátkom čase sa prepracoval medzi popredné československé komorné súbory a presadil sa aj v zahraničí (účinkoval na všetkých kontinentoch). Jeho široký repertoár obsahuje diela českých klasických i súčasných autorov, ako aj staršiu i novšiu svetovú hudobnú literatúru. V súčasnosti pôsobí v zložení Miloš Vacek (*1961; 1. husle), Richard Kružík (2. husle), Jan Řezníček (*1959; viola) a Břetislav Vybíral (*1955; violončelo). Nositeľ viacerých ocenení, o. i. pamätnej medaily Nadácie L. Janáčka (2004) za sústavnú propagáciu skladateľovej tvorby doma i v zahraničí.

Zverejnené v novembri 2013.

Janáčkovo kvarteto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janackovo-kvarteto