Jamašita, Haruhiro

Text hesla

Jamašita, Haruhiro, 11. 11. 1938 Uwadžima, prefektúra Ehime — japonský gymnasta. Olympijský víťaz 1964 (preskok, družstvá), majster sveta 1962 (družstvá) a 1966 (preskok, družstvá). Je podľa neho nazvaný preskok, ktorý predviedol 1961.

Zverejnené v novembri 2013.

Jamašita, Haruhiro [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jamasita-haruhiro