Jamamoto, Isoroku

Popis ilustrácie

Admirál Isoroku Jamamoto

Text hesla

Jamamoto, Isoroku, vlastným menom Isoroku Takano, 4. 4. 1884 Nagaoka – 18. 4. 1943 ostrov Bougainville (Šalamúnove ostrovy) — japonský admirál flotily (1943), hlavný stratég japonského vojnového námorníctva. Pochádzal zo samurajskej rodiny, 1916 bol adoptovaný významnou dôstojníckou rodinou Jamamotovcov. Účastník rusko-japonskej vojny, absolvent japonskej akadémie generálneho štábu, americkej námornej akadémie a Harvardovej univerzity (1919 – 21). R. 1926 – 28 pôsobil ako námornícky atašé v USA, od 1928 slúžil vo vyšších veliteľských funkciách v japonskom námorníctve, kde presadzoval rozvoj námorného letectva. Prvý veliteľ flotily lietadlových lodí, od 1939 vrchný veliteľ kombinovaného loďstva, autor koncepcie námornej bleskovej vojny. Vzhľadom na priemyselný potenciál USA presadzoval ideu rozhodujúcej bitky, v ktorej chcel rýchlo rozdrviť americké loďstvo a prostredníctvom hrozby úderov proti ich západnému pobrežiu si vynútiť mier. V predvečer vojny zvolil ako jedinú možnosť porážky amerického námorníctva ochromujúci preventívny úder, naplánoval preto útok na základňu americkej tichomorskej flotily Pearl Harbor. Jeho priveľmi komplikované plány viedli v neskoršom priebehu vojny (1942 – 43) k rozptýleniu japonských síl. Poslednou významnou akciou Jamamota bola jeho účasť na obrane ostrova Guadalcanal. Na jar 1943 naplánoval na Guadalcanal i na Novú Guineu veľký letecký útok. Američania schopní dešifrovať japonské správy, zachytili plán Jamamotovho inšpekčného letu a lietadlo pri ostrove Bougainville zostrelili. Smrť jedného z najschopnejších japonských stratégov znamenala pre japonské námorníctvo veľkú stratu, podľa odborníkov by japonské námorné sily pod jeho velením bojovali omnoho vynachádzavejšie a pravdepodobne by sa neuchýlili k brutálnej a samovražednej taktike kamikadze, ktorú presadili jeho nástupcovia.

Zverejnené v novembri 2013.

Jamamoto, Isoroku [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jamamoto-isoroku