Jalšové

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jalšové — obec v okrese Hlohovec v Trnavskom kraji na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca, 185 m n. m.; 487 obyvateľov (2021). Na riečnych uloženinách Váhu vznikol rovinný reliéf, na kryštalicko-druhohorných horninách Považského Inovca vrchovinný. Svahy pohoria sú pokryté prevažne dubovými a hrabovými lesmi.

Obec je písomne doložená v roku 1352 ako Wlseu, 1356 Jelsew, 1453 Jalswa, 1773 Jalso, Jalschowe, 1786 Jalschócz, 1808 Jalsócz, Jalssowce, v rokoch 1863 – 1913 Jalsó, v roku 1920 Jalšové, Jalšov, 1927 Jalšové.

Obec patrila hradnému panstvu Hlohovec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a remeslami.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Sv. Ducha (pôvodne románska rotunda z 12. – 1. polovica 13. stor., klasicisticky prestavaná 1813, kostol upravený 1957).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. marca 2023.

Jalšové [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jalsove