jalovité

Text hesla

jalovité, Philepittidae — čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad vrabcotvaré. Malé vtáky s krátkymi zaoblenými krídlami, s krátkym chvostom a zvyčajne so silným končistým alebo s mierne ohnutým zobákom so širokou bázou. Pri jalovitých je výrazný pohlavný dimorfizmus, samce sú modré, žlté alebo čierne so žltými škvrnami na krídlach a samice zvyčajne zelenkavé; v období hniezdenia sa samcom vyvíjajú na hlave rôzne laloky či iné ozdoby. Živia sa rôznymi plodmi a hmyzom; spôsob života a hniezdenie nie sú veľmi známe. Patria sem dva rody so 4 druhmi vyskytujúcimi sa výhradne v lesoch Madagaskaru, napr. druh jala tmavá (Philepitta castanea) čiernej farby.

Zverejnené v novembri 2013.

Jalovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jalovite