Jalová

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jalová — obec v okrese Snina v Prešovskom kraji v Laboreckej vrchovine, 350 m n. m.; 64 obyvateľov (2021). Územie je budované flyšovými pieskovcami a ílovcami, má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je prevažne zalesnené (prevaha bukových a brezových porastov).

Obec je písomne doložená v roku 1568 ako Jelowa, 1610 Jadlowa, 1657 Falwa, 1690 Jalova, 1773 Jalova, Jalowe, 1786 Jalowa, Jalowe, 1808 Jalová, v rokoch 1863 – 73 Jalova, 1877 – 82 Jálova, 1888 – 1902 Jalova, 1907 – 13 Jármos, 1920 – 39 Jalová, 1939 – 45 Szinnajalova, v roku 1945 Jalová.

Obec v polovici 16. stor. založil šoltýs s valašskými usadlíkmi. Patrila panstvu Humenné, v 18. stor. Révészovcom, v 19. stor. Beňovskovcom. V rokoch 1939 – 44 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali povozníctvom, drevorubačstvom a uhliarstvom.

Stavebné pamiatky: drevený gréckokatolícky Chrám sv. Juraja (pôvodná stavba z 1792 bola v 20. stor. úplne nahradená novostavbou, ktorá kopíruje formy i proporcie staršej stavby).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. marca 2023.

Jalová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jalova