jalec

Text hesla

jalec, Leuciscus — rod z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), čeľaď kaprovité. Ryby so stredne veľkým valcovitým telom, ktoré je spolu s hlavou zo strán mierne stlačené, a s dvojradovými pažerákovými zubami; chýbajú im fúzy a kýl na bruchu. Jalce sa vyskytujú v Európe a v záp. a sev. Ázii, na Slovensku žijú tri druhy: od nížin až po podhorské oblasti vo všetkých typoch tečúcich aj stojatých vôd okolo 60 cm dlhý druh jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) s hmotnosťou okolo 5 kg, v stredne veľkých potokoch podhorských oblastí v súčasnosti zriedkavý, do 35 cm dlhý jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) a vo väčších riekach nížin do 50 cm dlhý jalec tmavý (Leuciscus idus) s hmotnosťou okolo 2,5 kg.

Popis ilustrácie

Jalec hlavatý

Zverejnené v novembri 2013.

Jalec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jalec